Assurantie alfabet Contact
 

Autoverzekering

> Bereken hier uw premie autoverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Ook de schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder kan worden meeverzekerd.

De dekking valt uiteen in een tweetal dekkingsonderdelen:

W.A.-verzekering:

De wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist.

Casco-verzekering:

De volledige cascoverzekering.

Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander 'van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor 'jonge' auto's.

De beperkte cascoverzekering.

Deze verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

De premie is afhankelijk van vele factoren, zoals geboortedatum bestuurder, merk en type, gewicht, soort gebruik, kilometrage, cataloguswaarde. De regio waarin de regelmatige bestuurder woonachtig is, kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot korting, die kan oplopen tot 75% of 80%.

Ingeval van gedekte schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van ongeveer EUR 140,--, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht.

In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto e.d.

Voor gekentekende motorrijtuigen vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europese landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. Op de groene kaart staan de landen vermeld.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Als u via onze website een verzekering afsluit dan is er geen sprake van advies. Wanneer u advies wenst, kunt u contact met ons opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Hoe werkt het afsluiten van een verzekering:

  • U maakt op onze website een berekening van een door u gekozen verzekering;
  • U kiest het product dat u wenst af te sluiten;
  • U vult alle vragen in en wij gaan dan uw aanvraag beoordelen;
  • Zodra de aanvraag wordt geaccepteerd (meestal binnen enkele minuten), krijgt u daar per e-mail bericht van;
  • Wanneer de aanvraag akkoord is ontvangt u per e-mail een bevestiging en per mail een polis. Soms ontvangt u eerst een voorlopige dekking omdat wij meer tijd nodig hebben voor de beoordeling. U wordt hiervan direct op de hoogte gebracht per e-mail ;
home > verzekeren > informatie > autoverzekering
Interessante links
hypotheek - financieelspecialist - kredieten - kredieten - Meer links >>
sitemap - disclaimer
© Verzekeringspecialist.nl 2018